.

 

 Üyelik Formunda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin  Aydınlatma Metni

 

İstanbul Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. (“İstanbul AVM”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 

(I) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri İstanbul AVM tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen; 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

Kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi), iletişim bilgileri (ör: adres, telefon numarası, e-posta adresi), 

(i) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

(ii) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

(iii) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

(iv) firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi 

(v) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

(vi) iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

(vii) iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

(viii) iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

(ix) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

(x) mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

(xi) mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

(xii) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

(xiii) reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

(xiv) müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

(xv) müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

(xvi) talep / şikayetlerin takibi

(xvii) ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

(xviii) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kimlik ve İletişim verileriniz, şirketiniz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında, reklam, kampanya, tanıtım faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti alabilmek amacıyla açık rızanıza dayanarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; üyelik formu, üyelik bilgileri sayfasını doldurmanız, destek talepleriniz gibi internet sitemizi kullanımınız vasıtalarıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanmaktadır. 

(II) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, İstanbul AVM tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

(III) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

(IV) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi İstanbul AVM’ye ait “https://www.istanbulavm.com.tr” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: İstanbul Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mecidiye,Tefsir Sk. Demokrasi Cd. No:12 Sultanbeyli / İstanbul

Mail: kvkk@istanbulavm.com.tr