.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
SÖZLEŞME ŞARTLARI:
İstanbul Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti’ nden, görerek, beğenerek ve fiyatı uygun bulunarak alınan, yukarıda cinsi ve fiyatı belirtilen malların bedelinden TL’lik kısım peşin olarak ödenmiş olup kalan TL’lik kısım aynı miktarlı sözleşme ile borcunuzdur. Bu sözleşmenin taraflarca hüküm ifade etmesi satıcının müşteri hakkında olumlu istihbarat yaparak ürünleri 30 gün içerisinde teslim etmesine bağlıdır. Satıcı tarafından olumlu istihbarat yapılması halinde sözleşme konusu ürünler sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde alıcıya teslim edilecektir. Teslim adresini alıcı sözleşme esnasında satıcıya bildirecektir. Satın alınan mal garanti kapsamında olması halinde (elektrikli ev aletleri; elektronik cihazlar vs.) alıcı tarafından ilgili servise kurdurulacak olup, arıza hallerinde ise yine yetkili servise başvurabilecektir. Taraflarca okunarak şartları müzakere edilerek kabul edilen ve imzalanan sözleşmenin bir nüshası alıcıya teslim edilmiştir. Müşteri( alıcı) şirket tarafından gönderilecek olan kampanya ve bilgilendirme SMS’ leri ile diğer şekilde gönderilecek elektronik tüm iletileri almayı kabul eder.

ERKEN ÖDEME:
Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitini de önceden ödeyebilme hakkına sahiptir. Bu hakkını kullandığında ödeme yaptığı miktarı üzerinden % oranda erken ödeme indirimine hak kazanacaktır.
 
TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR:
Sözleşmeye bağlı borç, yukarıda vade ve taksitler halinde vade tarihinden itibaren 3 gün içinde şubelerinin yetkili elemanlarına makbuz karşılığı ödenecektir. Bunun dışında ki ödemelerden şirket sorumlu değildir Alıcının temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Gününde ödenmeyen taksitlere vade tarihinden itibaren aylık %2, yıllık %24 vade farkı (gecikme faizi) ile ayrıca %20 oranında cezai şart uygulanacaktır. Bununla birlikte, Satıcı ; tüketicinin kalan borcunun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan taksit tutarını ödemede temerrüde düşmesi halinde 6502 sayılı kanuna ve yönetmeliğe uygun olarak tüketiciye muacceliyet ihtarında bulunarak, en az 30 gün süre vermek şartı ile kalan borcun tümümün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuştur. Alıcının taksit ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde hakkında icra takibi ve alacak davası ile tüm hukuki süreçler başlatılacak olup, takip sonrası işleyecek olan temerrüde faiz oranı da yine aylık %2, yıllık %24 olarak uygulanacaktır. İstanbul Alışveriş Merkezi Tic.Ltd.Şti.’den görerek, beğenerek, müzakere edilerek ve fiyatı uygun bulunarak alınan yukarıda cinsi ve fiyatı belirtilen malların bedelinden .......................... TL'lik kısım peşin olarak ödenmiş olup .......................... TL'lik kısım aynı miktarlı sözleşme ile borcunuzdur. Sözleşmeye bağlı borç, yukarıda vade ve miktarı belirtilen taksitler halinde vade tarihinden itibaren en geç üç gün içinde, İstanbul Alışveriş Merkezi Tic.Ltd.Şti., şubelerindeki tahsilat kasalarına makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına ödenecektir, Gününde ödenmeyen taksitlere %2 gecikme faizi ve %20 cezai şart uygulanacaktır. Bununla birlikte ard arda ikitaksitin vadesinde ödenmemesi halinde ise vadesi gelmemiş tüm taksitler muaccel hale gelecek ve temerrüdün hukuksal sonuçları olan icra takipleri ve alacakdavaları açılabilecektir.. Bu sözleşmenin taraflarca hüküm ifade edebilmesi satıcının müşteri hakkında olumlu istihbarat yaparak ürünleri teslim etmesine bağlıdır. Cayma hakkı Müşterinin yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı olup bu beyanı satıcıya bildirmesi halinde sözleşmeden dönebilir. Müşteri taksitlerinin ile borcun hatırlatılması için veya reklam amaçlı telefonlar aranmayı, kısa mesaj, ihtar mektubu, posta ve e-posta almayı kabul eder. Müşteri hakkında mali durum araştırması yapılmasına muvafakat eder. Taraflarca okunarak şartları müzakere edilerek imza altına alınan bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda .......................... Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.